Förstoringsglas sök

Reval – Kamflänsrör av aluminium

Kamflänsrör Ribberör av aluminium

Kamflänsrör av aluminium är ca 30% mer effektiva än likvärdiga produkter som är galvaniserade.  Samtidigt som vikten reduceras med ca 80%.
Detta är ett mycket effektivt system systemen när det kommer till värmeöverföring och lämpar sig mycket väl till kycklingstall.
Förutom kamflänsrören så tillhandahålls upphängningsanordningar, böjar, övertrycksventiler, shuntar etc. 

 

Mer information om denna produkt går att finna i PDF filerna.