Förstoringsglas sök

IS Luftintag – Stjärndiffuser

Produktbild IS luftintag från Munters. Med Stjärndiffuser monterad (ej synlig)

Stjärndiffuser i kombination med ett så kallat IS-luftintag gör att man kan välja att ta luften antingen från loftet eller genom taket. 

Denna kombination gör det alltså möjligt att anpassa friskluftsintagen beroende på djurens krav, stallets möjligheter och användarens önskemål. 

Under den kalla delen av året måste ju stallets tilluft värmas upp innan den kommer i kontakt med djuren. Tack vare stjärndiffuserns utformning är det då möjligt att sprida ut luften horisontellt längs med taket. Detta åstadkommer man genom att ha en liten öppning mellan stjärdiffuserns blad. Genom denna horisontella förflyttningen längs taket. Den så kallade Coanda effekten ökar man tiden som den kalla och varma luftmassan kan blandas och samtidigt skapar man en viss sug effekt under diffusern vilket än mer skapar en fördelaktig luftrörelse.

När det är varmt ute så är denna horisontella förflyttning av luften inte den optimala lösningen för tilluften i stallet. Detta på grund av att man just önskar en nedkylning i förstahand. Under denna perioden kan man istället öka öppningen mellan stjärndiffuserns blad. På det sättet skapa en snabbare luftström som riktas vertikalt och på det sättet kommer den friska luften snabbare och mer effektivt ner till djuren.

 

Mer information om denna produkt går att finna i PDF filerna.