Klimatklivet öppnar för ansökningar 10 februari - 10 mars - MPA AgroMPA Agro
Förstoringsglas sök
Klimatklivet Heat-X Rotate Värmeväxlare från Munters / Reventa

Klimatklivet öppnar för ansökningar 10 februari – 10 mars

Klimatklivet öppnar en ny ansökningsomgång 10 februari.

”Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.” – Natuvårdsverket.

Mer information gällande klimatklivet går att finna på Naturvårdsverkets hemsida.

Observera att en ansökan till Klimatklivet bara kan lämmnas in via Naturvårdsverkets webbformulär under den fastställda ansökningsperioden!

Funderar du på att investera i värmeväxlare? Glöm inte klimatklivet! 

Kontakta oss för mer infomration om hur vi kan hjälpa er med offerter & klimatklivet.